Neuadd Bryn Tanat – llety moethus 5 seren ar gyfer grwpiau yng Ngororau Gogledd Cymru, yn llawn traddodiad ac eto’n gyfoes gain.

Neuadd Bryn Tanat – 14 ystafell wely hollol gyfforddus i hyd at 28 o bobl. Yn ddelfrydol ar gyfer partïon tŷ, aduniadau a dathliadau. Yn hawdd ei gyrraedd o Fanceinion a Birmingham ond ymhell o brysurdeb bywyd.

Neuadd Bryn Tanat – encilfa gorfforaethol foethus 5 seren yng Ngororau Gogledd Cymru, sy’n cyflwyno’r safonau uchaf o ran ansawdd, gwasanaeth a chyfleusterau ar gyfer unrhyw achlysur corfforaethol. Yn agos at Groesoswallt a llai na 2 awr o Fanceinio

Neuadd Bryn Tanat – y tŷ mawr gyda’r ‘waw ffactor’ pum seren ar gyfer penwythnosau gyda grwpiau teulu a chyfeillion. Ymbleserwch ym moethusrwydd y plasty hwn sydd wedi’i adfer yn gain yng ngororau Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Neuadd Bryn Tanat – AM LE SYFRDANOL! Roedd gennym Barti o 24 ac roedd popeth y gallem fod wedi’i ddymuno yn y tŷ i’n cadw yn ddiddan. Mae’r tŷ yn wirioneddol goeth. (sylwadau gwesteion ar tripadvisor)